Hekayə

1938-ci ildə Xalq Komissarları Sovetinin 187 saylı qərarı ilə diyircəkli podşipniklərin təmiri müəssisəsi yaradılmışdır.


1947-ci il aprelin 28-də təmir zavodunun bazasında 7 saylı Dövlət podşipnik zavodu yaradılmışdır. Əsas vəzifələr ölkənin milli iqtisadiyyatının neftqaz sektoru üçün podşipniklərin istehsalıdır.


Hazırda şirkət bütün sənaye sahələri (maşınqayırma, mədənçıxarma, metallurgiya, enerji, tikinti, avtomobil, kənd təsərrüfatı və s.) üçün geniş çeşiddə podşipniklər və podşipniklər istehsal edir.

İdarəetmə şirkətinin yerləşdiyi yer: AZ 1008, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, M.Məmmədov ev 5, m.3

Hazırda onların sayı 550 nəfərdir.

Scroll to Top